Λογαριασμοί ύδρευσης | Ομαλοποίηση συχνότητας καταμέτρησης

administrator Δελτία τύπου

Στις επόμενες ημέρες οι καταναλωτές ύδρευσης του ενιαίου Δήμου Μαραθώνος θα παραλάβουν λογαριασμούς ύδρευσης με υστέρηση τριών τετραμήνων (περιόδου Γ’ τετραμήνου 2018, Α’ και Β’ τετραμήνου 2019).

Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών, καθώς το υφιστάμενο προσωπικό αλλά και η οικονομική συγκυρία έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην έως τώρα, λειτουργία της καταμέτρησης κι έκδοσης λογαριασμών σε πραγματικό χρόνο.

Στο ελάχιστο διάστημα των δύο μηνών από ανάληψης καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής γίνεται μία τιτάνια προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Τμήμα Ύδρευσης με την ανεύρεση κατάλληλου κι έμπειρου προσωπικού (υδρομετρητών) και στον τομέα των καταμετρήσεων, ενώ έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούνται άμεσα, συγκεκριμένα σχέδια εξάλειψης τέτοιων προβλημάτων.

Στον επισυναπτόμενο λογαριασμό για το Γ’ τετράμηνο 2018, Α’ & Β’ τετράμηνο του 2019 που θα ακολουθήσουν οι καταναλώσεις σε κυβικά μέτρα νερού έχουν προκύψει από λήψη ενδείξεων μετά δωδεκαμήνου και σχετική διαίρεση δια τρία και προκύπτουν ισόποσες καταναλώσεις για το Γ τετράμηνο 2018, Α’ & Β’ τετράμηνο 2019.

Θεωρούμε δεδομένη την αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Υπηρεσία και τους καταναλωτές, έτσι όσοι επιθυμούν, μπορούν να δίνουν την καταμέτρησή τους τηλεφωνώντας στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας κάθε τέλος Απριλίου, Αυγούστου και Δεκεμβρίου.

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ