Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 8ης Μαΐου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 14/2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 08/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 2. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2018 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού, έγκρισης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης Δήμου Μαραθώνος
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των νομικών του προσώπων, για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 5. Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση με ειδικό αριθμό κατάθεσης 3245/2018 ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων στην καθαριότητα των, κου Θεόδωρου Παπαλόπουλου κλπ. (16 εργαζόμενοι).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ”
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο”ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016″
 8. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 77-2018 ΟΕ Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας  Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •