Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδριάσεις 29ης και 30ης Μαρτίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
(Αριθμός Συνεδρίασης 10/2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 29/03/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

 1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη πολιτικής αγωγής σε συνέχεια της με αριθμό 61-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο ότι η υπόθεση εκδικάζεται στις 30/3/2018.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης


Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
(Αριθμός Συνεδρίασης 11/2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 30/3/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ του κόστους επισκευής και συντήρησης οχημάτων έργου της Κοινότητας Βαρνάβα και μετασκευής του ενός οχήματος σε χλοοκοπτικό.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την ALPHA BANK ενός πολυμηχανήματος για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας και της μελέτης, καθώς και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας και της μελέτης, καθώς και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την συντήρηση και εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαραθώνος

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •