Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 17ης Απριλίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 12/2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 17/4/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1.-  Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.

2.- Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας και της μελέτης καθώς και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης.

3.- Λήψη απόφασης για την απόδοση των πάγιων προκαταβολών.

4.- Λήψη απόφασης για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Μαραθώνος.

5.- Λήψη απόφασης για την δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου Μαραθώνος σε ποινική υπόθεση.

Ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας  Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •