Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 16ης Μαΐου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 16/5/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 2. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2018 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Eurobank 5 H/Y.
 4. Λήψη απόφασης για την Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδοτήσεως από το Ι.Κ.Α. (άρθρο 204, Ν.3584/28-06-2007), της υπαλλήλου του Δήμου μας Αλεξανδρή Βασιλικής.
 5. Λήψη απόφασης Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδοτήσεως από το Ι.Κ.Α. (άρθρο 204, Ν.3584/28-06-2007), του υπαλλήλου του Δήμου μας Σαντοριναίου Νικολάου του Σταύρου.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των λειτουργικών δαπανών (Ασφάλεια – Συντήρηση) για την παραχώρηση οχημάτων από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής)
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού, έγκρισης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Μαραθώνος.
 8. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 284/2018 Απόφασης του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Δημόσιο)
 9. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 5551/2018 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 5ο Μονομελές).
 10. Λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης Δήμου Μαραθώνος
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την συντήρηση και εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαραθώνος. (Προσωρινός Ανάδοχος)
 12. Λήψη απόφασης σχετικά με την μίσθωση του ακινήτου για την στέγαση του 2ου Λυκείου Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •