Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 16ης Μαρτίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 16/3/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς 4 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τις οθόνες τους και 2 εκτυπωτών από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος για το κοινωνικό παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη από δικόγραφο – αγωγή.
 4. Λήψη απόφασης περί υποβολής ή μη μηνυτήριας αναφοράς σχετικά με καταγγελία υπαλλήλου ύδρευσης και διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.
 5. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη πολιτικής αγωγής σε ποινική υπόθεση, που φέρεται ότι επέφερε ζημιά στο Δήμο και διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.
 6. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτοκ. 5200/2017 απόφασης κατεδάφισης της γενικής διεύθυνσης δασών και αγροτικών υποθέσεων (Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής).
 7. Λήψη απόφασης περί διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •