Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 6ης Ιουλίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 6/07/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μμ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την ανάθεση ναυαγοσωστικής κάλυψης Παραλίας από ΜΑΚΑΡΙΑ Πηγή έως τέρμα οδού Σκουφά (θέση Β1) (νέο μισθωτήριο συμβόλαιο) λόγω του κατεπείγοντος.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού για την κατακύρωση στους οριστικούς αναδόχους για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του προσώπων

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο ότι πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα ναυαγοσώστης στην παραλία λόγω νέου μισθωτηρίου συμβολαίου και στην ανάγκη της άμεσης λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας  Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •