Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | Συνεδρίαση 29ης Ιουνίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 29/6/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε εξειδικευμένο δικηγόρο του φακέλου της υπόθεσης ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ σύμφωνα με τη με αριθμό 147/2018 Α.Δ.Σ.
  2. Λήψη απόφασης για την εξέταση της Αίτησης α)Περιστερίδη Χρυσάνθη (ΑΠ:5511/2016 β)ΑναΪπάκου Αικατερίνης (ΑΠ:11003/2016)
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.

Ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας  Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •