Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 1η Συνεδρίαση 12ης Ιανουαρίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 12/1/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Απόφασης Δημάρχου περί διορισμού ή μη πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνος κατά τη νέα συζήτηση της αγωγής (με αριθ. καταθ. 140118/2013) του Β. Παρασκευόπουλου κατά του Δήμου Μαραθώνος, η οποία συζητείται εκ νέου λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος του Δικαστή που δίκασε την υπόθεση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) στη δικάσιμο της 10-1-2018 με αριθ. πιν. ΚΑ-7
 2. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2017 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια μεταχειρισμένου υδροφόρου οχήματος.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 6. Λήψη απόφασης για την ψήφιση οφειλομένων πιστώσεων εκτέλεσης προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2017.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με την 350/2017 απόφαση της Ο.Ε.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •