Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή | 10η Συνεδρίαση 10ης Απριλίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 10/4/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων βάσει των ληφθέντων αποφάσεων πραγματοποίησης της δαπάνης.
 2. Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα»
 3. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα»
 4. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της δαπάνης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2017»
 5. Λήψη απόφασης για την για την πραγματοποίηση της δαπάνης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα – Γραμματικού»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
Της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Ψηνάκης


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •