Οικονομική Επιτροπή | 11η συνεδρίαση 14 Απριλίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 11/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 14/04/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30πμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 30η Απριλίου 2022 και πρέπει να γίνει η ψήφιση του σχεδίου της προγραμματικής ώστε να κατατεθεί εμπρόθεσμα η αίτηση ένταξης για ένα τόσο σημαντικό έργο ανάπτυξης του Δήμου μας με δεδομένο τον εορτασμό του Πάσχα.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ – ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (οικισμοί ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ, ΚΑΛΕΝΤΖΙ, ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ)

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •