Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 12η Συνεδρίαση 5ης Μαΐου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 05/5/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2016 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 2. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2017 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων βάσει των ληφθέντων αποφάσεων πραγματοποίησης της δαπάνης.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος πραγματοποίηση της δαπάνης για την πυρασφάλεια της Ε’ Κατασκήνωσης Άγιου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος.
 5. Λήψη απόφασης για τον προέλεγχο λογαριασμού (απολογισμού) Ταμειακής Διαχείρισης και προέλεγχος Οικονομικής κατάστασης (Ισολογισμού) οικονομικού έτους 2015.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας, της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού προμήθειας βιβλίων εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας, της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Ψηνάκης


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •