Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 13η Συνεδρίαση 10ης Μαΐου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 10/05/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα». Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην άμεση ανάγκη αποπεράτωσης των εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία της κατασκήνωσης μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος και Νομικών Προσώπων. Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος και Νομικών Προσώπων για την εύρυθμη λειτουργία της κατασκήνωσης μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος πραγματοποίησης της δαπάνης για εργασίες της Ε’ Κατασκήνωσης Άγιου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην άμεση ανάγκη αποπεράτωσης των εργασιών για την έυρυθμη λειτουργία της κατασκήνωσης μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •