Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 13η συνεδρίαση 17ης Απριλίου

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 17/4/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 586,94€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 5.869,41€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια σημαιών και απαλλαγή υπολόγου.
 4. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την α πληρωμή της προμήθειας γραμματοσήμων ΕΛΤΑ και απαλλαγή υπολόγου.
 5. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00€ για την πληρωμή εκτυπώσεων για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας και ορισμός υπολόγου.
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ανακατασκευής του καμένου Πυροφυλακίου στο Νέο Βουτζά από την AHEPA-Stuttgart.
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς 100 Δενδριλλίων από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής.
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς παπλωμάτων από την εταιρεία Athens Premium Transfer Club για τους δημότες μας που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς παπλωμάτων από την εταιρεία FRESENIUS KABI HELLAS για τους δημότες μας που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.
 10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς παπλωμάτων από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ για τους δημότες μας που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.
 11.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς παπλωμάτων από το ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ για τους δημότες μας που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.
 12.  Λήψη απόφασης για την έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο, “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος) και την κατακύρωση στον οριστικό ανάδοχο.
 14. Λήψη απόφασης για ανάθεση χειρισμού δικαστικών υποθέσεων μείζονος σημασίας σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο.
 15. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2019 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 16. Λήψη απόφασης για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μαραθώνος.
 17. Λήψη απόφασης για τις  αιτήσεις Καραγιάννη Παναγιώτη ( 864, 865,866 /19)

 

Ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Ηλίας  Ψηνάκης