Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 14η Συνεδρίαση 18ης Μαΐου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 18/5/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος πληρωμής προμήθειας εντύπων εκθέσεων αξιολόγησης υπαλλήλων και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για πληρωμή στην ΔΕΔΗΕ και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για πληρωμή της προμήθειας γραμματοσήμων ΕΛΤΑ και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος
 5. Λήψη απόφασης για την ανατροπή – αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για συμμετοχή του υπαλλήλου του Δήμου Γεώργιου Κολοβού σε σεμινάριο και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων βάσει των ληφθέντων αποφάσεων πραγματοποίησης της δαπάνης.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος πραγματοποίησης της δαπάνης για εργασίες και προμήθειες της Ε’ Κατασκήνωσης Άγιου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού (Β΄φάση) της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος και Νομικών Προσώπων.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •