Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 15η Συνεδρίαση 23ης Μαΐου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 23/5/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών.
 4. Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στη θέση Νεκροταφείου Μαραθώνα από την «Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας Αιγέας
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για πληρωμή στην ΔΕΔΗΕ και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος
 6. Λήψη απόφασης για την απόδοση των πάγιων προκαταβολών.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων βάσει των ληφθέντων αποφάσεων πραγματοποίησης της δαπάνης.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος πραγματοποίησης της δαπάνης για εργασίες και προμήθειες της Ε’ Κατασκήνωσης Άγιου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος.
 9. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο προσδιορισμό αποζημίωσης επικειμένων συστατικών, λόγω ρυμοτόμησης και Τακτοποίησης, για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0137007 που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Τ. 406 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. (Αίτήσεις κ.Ραγκούση).
 10. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος πληρωμής για την πληρωμή των ΕΛΤΑ και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •