Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 18η Συνεδρίαση 2ης Ιουνίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 2/6/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για τον Εξωδικαστικό συμβιβασμό και προσδιορισμό αποζημίωσης με ισχύουσα αντικειμενική, πού οφείλει ο Δήμος Μαραθώνος λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 0104025 Ο.Τ. 180 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Μαραθώνος. (αίτηση ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ Κ.)
 2. Λήψη απόφασης για τον Εξωδικαστικό συμβιβασμό και προσδιορισμό αποζημίωσης με ισχύουσα αντικειμενική, πού οφείλει ο Δήμος Μαραθώνος λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0120007 Ο.Τ. 351 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Μαραθώνος.» (αίτηση ΜΑΡΑΓΚΟΥ Φ. ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗ Ε.)
 3. Λήψη απόφασης για τον εξωδικαστικο συμβιβασμό και προσδιορισμό αποζημίωσης βάσει ισχύουσας αντικειμενικής πού οφείλει ο Δήμος Μαραθώνος λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης στην ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0104025 Ο.Τ. 180 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.» (αίτηση ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑΣ & ΓΙΟΒΑΝΝΑΣ)
 4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη σύναψης δανείου και κατάρτιση όρων για την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Μαραθώνος με το Τ.Π.Δ. του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο.
 6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “ Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2016 ”.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2016 ”.
 8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά των αποφάσεων:
  Α) 8535/2016 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήμα 26ο Μονομελές
  Β) 8536/2016 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήμα 26ο Μονομελές
  Γ) 8537/2016 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήμα 26ο Μονομελές
  Δ) 38303/2008 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήμα 20ο Μονομελές,
  Που απορρίπτουν προσφυγές του Δήμου Μαραθώνος κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων του Κεντρικού Λιμενάρχη Ραφήνας (έλλειψη ναυαγοσωστών)
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού (κλήρωση) της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος και Νομικών Προσώπων.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας, της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού της προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2017.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •