Οικονομική Επιτροπή | 19η συνεδρίαση 2 Ιουνίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 19/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 2/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 1. Λήψη απόφασης για την  έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο ¨ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ¨
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση  Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΤΩΝ 2020-2021¨
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς  ντουλαπιού- βιτρίνας από τον κ Δ.-Α. Κ. του Χρ.  από το κατάστημα ΙΚΕΑ, χρηματικής αξίας 79,99 ευρώ».
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς εργασιών από την κα Μπ. Ευ. (εκπρόσωπος της εταιρίας HATON constractions Ltd) στο κοιμητήριο Κοινότητας Γραμματικού, χρηματικής αξία 2.232 ευρώ».
 5. Λήψη απόφασης για νομικές και λοιπές ενέργειες προασπίσεων συμφερόντων του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς  10 Η/Υ (Laptop) από τον Δ.Κ.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑμεΑ για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΏΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΏΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»
 8. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος για την προμήθεια ειδών για την πολιτική προστασία.
 9. Λήψη απόφασης για επαναδιορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνος κατά τη συζήτηση της με ΓΑΚ 19698/ ΕΑΚ 2333/3-3-2020 Αγωγής (Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Αντικείμενο: Εμπράγματο) των  1) Δ.Α., 2) Β.Α.,3) Μ.Α. και 4) Φ.Ε. κατά του Δήμου Μαραθώνος και του Ελληνικού Δημοσίου.
 10.  Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση  του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση περιοχή Συνεταιρισμού Δικαστικών  Υπαλλήλων εμβαδόν 202,35τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΕΣ (ΑΜ) της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης» (501488,14)
 11. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση  του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση Β1 Ριζαρίου (480τμ(ομπρέλες-ξαπλώστρες) 15τμ (καντίνα) 5τμ(θαλάσσια σπόρ)της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης» (501390,88)
 12. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση  του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα εμβαδόν  499,85  τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ   (ΔΜ) ) της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης» (501307,74)
 13. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση  του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα εμβαδόν  498,86      τμ    ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ   (ΣΔ) της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης» (501122,51)
 14. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση  του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα εμβαδόν  494,05 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ   (ΠΕ)  ) της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης» (500832,42)
 15. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση  του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα εμβαδόν  495.19 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ   (ΒΦ) ) της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης» (500799,55)
 16. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση  του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα εμβαδόν  εμβαδόν  165 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ     (ΠΙ ) της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης» (500276.244)
 17. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση  του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα εμβαδόν 461.81 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΕΣ (ΖΑ) της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης» (500259,54)
 18. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση  του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα (  εμβαδόν  500 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ     (ΚΠ), σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης» (500172.35)
 19. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση  του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα εμβαδόν  200      τμ    ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ   (ΣΓ)) της Δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •