Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 20η Συνεδρίαση 12ης Ιουνίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 16/6/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος πληρωμής για τη συμμετοχή του υπαλλήλου του Δήμου Γεώργιου Κολοβού σε σεμινάριο και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία <<ΑΤΤΙΚΕΣΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.>> για την διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση των πάγιων προκαταβολών.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων βάσει των ληφθέντων αποφάσεων πραγματοποίησης της δαπάνης.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GENESIS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 (ΕΤΗΣΙΑ RELEASE)”.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GENESIS ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ”.
 7. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του Διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα».
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού για την κατακύρωση στους οριστικούς αναδόχους για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του προσώπων.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακύρηξης για τη διενέργεια του διαγωνισμού «Προμήθειας καυσίμων του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του προσώπων.»
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακύρηξης για τη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ 3Α ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ”.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την προμήθεια πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης, καθρεφτών, μειωτήρων ταχυτήτων κλπ.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για το καθαρισμό οικίσκων της Ε’ Κατασκήνωσης.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄ Κατασκήνωσης Δήμου Μαραθώνος.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης, για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης μυοκτονίας και φιδοαπόθησης στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις Δημου Μαραθώνος.
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος πραγματοποίησης της δαπάνης για εργασίες και προμήθειες της Ε’ Κατασκήνωσης Άγιου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος.
 17. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης) κατά της με αριθ. πρωτ. 838/2017 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργού Εσωτερικών ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έγκριση ή μη ανάθεσης του δικαστικού χειρισμού (σύνταξη και υποβολή δικογράφων και παράσταση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου) σε πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •