Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 21η έκτακτη συνεδρίαση 27ης Ιουνίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 27/6/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο ότι η θερινή περίοδος ήδη τρέχει, τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει και απειλείται καθημερινά η ζωή των λουόμενων από την έλλειψη ναυαγοσωστικής κάλυψης. Παράλληλα θίγονται τα συμφέροντα του δήμου που θα υποστεί πρόστιμα από το λιμεναρχείο όσο καθυστερούμε να παρέχουμε ναυαγοσωστική κάλυψη ως οφείλουμε. 

  1. Λήψη απόφασης για την διενέργεια και έγκριση πρακτικού απευθείας ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, για την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης λουτρικών παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2019, μετά από πρόσκληση σε συνέχεια της με αριθμό 159/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ από την εταιρεία ECOELASTIKA
Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος                                      
της Οικονομικής Επιτροπής
Ζαγάρης Ιωάννης

Σχολιάστε