Οικονομική Επιτροπή | 21η συνεδρίαση 8 Ιουλίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 21/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθ. 374/39135/30.5.2022 και 380/39456/15.6.2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σε διά περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την 8/7/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στα εξής:

Α. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023

Β. Την προμήθεια κλαδοτεμαχιστή, το συντομότερο δυνατόν, που θα συμβάλλει αποφασιστικά στις περιβαλλοντικές δράσεις, στην εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου μας και βέβαια στις δράσεις Πολιτικής Προστασίας που συνολικά συγκλίνουν στην ορθή διαχείριση των βιοδιασπώμενων κλαδευτικών υπολειμμάτων.

Γ. Την κήρυξη σε κατάσταση εκτάκτου ετοιμότητας του Δήμου και την αναγκαιότητα έναρξης των άμεσων ενεργειών Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για την εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας.

Δ. Τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID– 19 εξαιτίας νόσησης της υπαλλήλου αρμόδιας για την τήρηση των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής

  1. Λήψη απόφασης για τον “Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου έτους 2023.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και του Δήμου Μαραθώνος για τη διάθεση κλαδοτεμαχιστή
  3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 100.000,00 από πιστώσεις ΥΠΕΣ στο πλαίσιο της κήρυξής, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4662/2020, σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για την εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας,
  4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 367.544,03€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •