Οικονομική Επιτροπή | 22η συνεδρίαση 19 Ιουνίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Έκτακτης Συνεδρίασης 22/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε έκτακτη  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 19/6/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να γίνει ο καθαρισμός της κατασκήνωσης λόγω της έκδοσης της Δ11/οικ. 23973/811 εγκυκλίου του Υπ. Ενέργειας & Κοιν. Υποθέσεων.

Λήψη απόφασης για την αποσφράγιση προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών πρασίνου κοινόχρηστων χώρων-παροχή υπηρεσιών για αποψιλώσεις και κλαδεύσεις υψηλών επικίνδυνων δένδρων κοινόχρηστων χώρων-αποψιλώσεις της Δ΄ & Ε΄ κατασκήνωσης & κλαδεμάτων».

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •