Οικονομική Επιτροπή | 22η συνεδρίαση 25 Ιουνίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 22/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 25/06/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση αποτελέσματος της μειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 903.17 τμ για προαύλιο χώρο του 2ου Λυκείου Νέας Μάκρης
 2. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
 3. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στην θέση παραλία Μαραθώνα με εμβαδό 250,35 τμ για ομπρέλες-ξαπλώστρες (μ)
 4. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό ποσών από καταβολή για κοινόχρηστο χώρο.
 5. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της Ε.Κ. για διαγραφή προσαυξήσεων και διακανονισμού 60 δόσεων.
 6. Λήψη απόφασης για την προτεραιοποίηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τροποποίηση της 48/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»
 8. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως με αρ. πρωτ. 12618/24-07-20 του Δ.Κ. περί αποζημίωσης ζημιάς οχήματος.
 9. Λήψη απόφασης περί άσκησης η μη ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά: 1) της με αριθμό 173/2015 2) της με αριθμό 174/2015 αποφάσεων της ΤΔΕ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ραφήνας που κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Μαραθώνος στις 17-11-2020.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς κοπής δέντρων και κλαδεμάτων στον Δήμο Μαραθώνος από τον Χ.Μ.
 12. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού Ε=123,36τ.μ. στην παραλία Μαραθώνα
 13. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού Ε=162,43τ.μ. στην παραλία Μαραθώνα
 14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 273.262,66€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με το Π.Δ. του 2020.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων. (οριστικός ανάδοχος).
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑΜΕΑ για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» της Ομάδας Ζ΄- «Ομπρέλες σκίασης» (προσωρινός ανάδοχος)
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για τις “Εργασίες ελέγχου συντήρησης και πιστοποίησης εξοπλισμού αθλητικών χώρων Δήμου Μαραθώνος”. (προσωρινός ανάδοχος)
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και προμήθεια ανταλλακτικών. (προσωρινός ανάδοχος)
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για τις εργασίες καθαρισμού – συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και Ε΄& Δ΄ Κατασκήνωσης.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •