Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 22η Συνεδρίαση 5ης Ιουλίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 05/7/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για Δημοσία δαπάνη της κηδείας του Βασίλη Τσάγκλου εως 1.000€
 2. Λήψη απόφασης για Δημοσία δαπάνη της κηδείας της Μαργαρίτας Πατέλου εως 260€ 3.- Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος πραγματοποίησης της δαπάνης για εργασίες και προμήθειες της Ε’ Κατασκήνωσης Άγιου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων βάσει των ληφθέντων αποφάσεων πραγματοποίησης της δαπάνης.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση Ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα”
 5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των:
  α- Υπ. αριθμ. 13617/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Μονομελές)
  β- Υπ. αριθμ. 4661/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 31ο Μονομελές)
  γ- Υπ. αριθμ. 4689/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 31ο Μονομελές)
  δ- Υπ. αριθμ. 4691/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24ο (Α’ σύνθεση) Μονομελές)
  ε- Υπ. αριθμ. 4698/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24ο (Α’ σύνθεση) Μονομελές)

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •