Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 23η Συνεδρίαση 11ης Ιουλίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 11/7/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού.
 2. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος πληρωμής για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” για την διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση των πάγιων προκαταβολών.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων βάσει των ληφθέντων αποφάσεων πραγματοποίησης της δαπάνης.
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς αγαθών στον Δήμο Μαραθώνος για την λειτουργία του προγράμματος παιδί & θάλασσα 2017.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»
 7. Λήψη απόφασης για την σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα”
 8. Λήψη απόφασης – βεβαιώσης ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προΰπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες κατά παρέκκλιση της παρ.3 του άρθρου 10 του Ν3584/2007.
 9. Λήψη απόφασης για τον διορισμό δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης που αφορά την συνέχιση της εύρεσης, καταγραφής και ελέγχου της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μαραθώνα, που ευρίσκεται στην χωρική αρμοδιότητα των Υποθηκοφυλακείων Σπάτων (Νέα Μάκρη) και Μαραθώνος (Μαραθώνας,Γραμματικό, Βαρνάβας) και στα αρμόδια Κτηματογραφικά ή Κτηματολογικά Γραφεία

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •