Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή | 27η συνεδρίαση 6ης Αυγούστου 2019

administrator Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 6/8/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

  1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 1783/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 19ο Μονομελές).
  2. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. α) 2297/2019, β) 2432/2019 και δ) 2433/2019  αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 2ο Μονομελές).
  3. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 1788/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές).
  4. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 2409/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 15ο Μονομελές).
  5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη Προσφυγής κατά της με αριθ. πρωτ. 309276/21-6-2019 Απόφασης διοικητικών κυρώσεων το Δήμο Μαραθώνος της Περιφέρειας Αττικής (Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής – Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)  που υπογράφεται από τον Αντιπεριφερειάρχη Αθ. Αναγνωστόπουλο

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εξώδικου προσδιορισμού αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης σύμφωνα με τις με αριθ. πρωτ. 13747/2018 και 30809/2018 σχετικών αιτήσεων συνιδιοκτητών.

 

Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Ζαγάρης Ιωάννης

Σχολιάστε