Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 24η Συνεδρίαση 17ης Ιουλίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 17/7/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας, της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ 3Α ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ”.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων βάσει των ληφθέντων αποφάσεων πραγματοποίησης της δαπάνης.
 3. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των:
  1. Υπ. αριθμ. 6046/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Β Μονομελές).
  2. Υπ. αριθμ. 6047/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Β Μονομελές).
  3. Υπ. αριθμ. 6048/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Β Μονομελές).
  4. Υπ. αριθμ. 6104/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Β Μονομελές).
  5. Υπ. αριθμ. 7093/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Β Μονομελές).
  6. Υπ. αριθμ. 7094/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Β Μονομελές).
  7. Υπ. αριθμ. 7100/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Β Μονομελές).
  8. Υπ. αριθμ. 7102/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Β Μονομελές).
  9. Υπ. αριθμ. 7105/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Β Μονομελές).
  10. Υπ. αριθμ. 7108/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Β Μονομελές).
  11. Υπ. αριθμ. 7113/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Β Μονομελές).
  12. Υπ. αριθμ. 7118/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Β Μονομελές).
  13. Υπ. αριθμ. 7119/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Β Μονομελές).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας, της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την “Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινόχρηστους χώρους”
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για τις Διεργασίες εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •