Οικονομική Επιτροπή | 25η συνεδρίαση 12 Ιουλίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 12/7/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ λόγω του κατεπείγοντος για εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας σύμφωνα με την 117871/2040 απόφαση Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και την αριθμ. 217/18-04-2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
 2. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης και επιμερισμός επιχορήγησης Αθλητικών Σωματείων.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 13.600,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των εθνικών εκλογών της 21 Μαΐου 2023.
 4. Λήψη απόφαση για την συμμόρφωση του Δήμου Μαραθώνος με την 961/2023 Απόφαση του 4ου κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
 5. Λήψη απόφαση για την έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, με τίτλο Συντήρηση και εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαραθώνος και επισκευή Περιφερειακού εξοπλισμού της πυρόσβεσης Ε’ Κατασκήνωση και ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •