Οικονομική Επιτροπή | 25η συνεδρίαση 13 Ιουλίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 25/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 13/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός

α. στην άμεση και υποχρεωτική στελέχωση των παραλιών με ναυαγοσώστες σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 71/2020 και τα έγγραφα των λιμεναρχείων Ραφήνας και Ωρωπού

β. την άμεση πρόσληψη προσωπικού για την κατασκήνωση δεδομένου ότι κατασκήνωση θα λειτουργήσει εντός του Ιουλίου:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού 3 για τον Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2021.
  2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας της Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ.Ανδρέα Νέας Μάκρης για το 2021.
  3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς των εργασιών καθαρισμού κοινόχρηστων δρόμων και πλατειών του Δήμου Μαραθώνα από το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ.
  4. Λήψη απόφασης για τον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου έτους 2022

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •