Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 25η Συνεδρίαση 25ης Ιουλίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 25/7/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των : α) με αριθμό 2584/2014 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων) και β) με αριθμό 4899/2017 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία – Εφέσεις).
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του εξώδικου προσδιορισμού αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 13813/2012 αίτηση της Κων/νας Παλτίρη.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “ Αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Δήμο Μαραθώνος”
 4. Λήψη απόφασης για την απόδοση των πάγιων προκαταβολών.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων βάσει των ληφθέντων αποφάσεων πραγματοποίησης της δαπάνης.
 6. Λήψη απόφασης για την σύσταση παγίας Δήμου Μαραθώνος έτους 2017.
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς τεχνικής έκθεσης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Δήμου Μαραθώνος από την εταιρεία Κούκος Κων. Σωτήριος.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος πραγματοποίησης της δαπάνης για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστήματος τηλεματικής.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος πραγματοποίησης της δαπάνης για παροχή υπηρεσιών επισκευής προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών.
  Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος πραγματοποίησης της δαπάνης για παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •