Οικονομική Επιτροπή | 26η συνεδρίαση 22 Ιουλίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 26/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 22/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει περίπτωση επείγοντος για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου επί της περιουσίας του καθώς και προθεσμία υποβολής της νομιμοποίησης της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών.

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση της με αριθμό 217/2021 Απόφασης Δημάρχου.
  2. Λήψη απόφασης περί υποβολής μηνυτήριας αναφοράς για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
  3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς αυτοκινήτου από ΠΕΔΑ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •