Οικονομική Επιτροπή | 27η συνεδρίαση 26 Ιουλίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 26/7/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023 του Δήμου με την αποδοχή ποσού.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •