Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 29η συνεδρίαση 9ης Σεπτεμβρίου 2019 | Ορθή Επανάληψη

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 9/9/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 2409/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 15ο Μονομελές).
 3. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2019 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 4. Λήψη απόφασης για την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μαραθώνος.
 5. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπόλογων διαχειριστών πάγιας προκαταβολής.
 6. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία <<ΑΤΤΙΚΕΣΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.>> για την διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ και ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς εργασιών που αφορούν την ανακατασκευή του αθλητικού χώρου στην θέση «παλαιά βρύση» Βαρνάβα από την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς φωτιστικών σωμάτων, μπράτσων και λαμπτήρων από τον κ. Μ.Γ. για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα.
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς εργασιών που αφορούν την ανακαίνιση λουτρών εκπαιδευτικών και μαθητών, εσωτερικών και εξωτερικών ελαιοχρωματισμών καθώς και επισκευή της κεραμοσκεπής στο Δημοτικό Σχολείο Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος από την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.
 10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς φωτοτυπικού μηχανήματος για το κοινωνικό φροντιστήριο Νέας Μάκρης από την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.
 11.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2019.
 12.  Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος, για τις εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων για τις ανάγκες στέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Νέας Μάκρης.
 13.  Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για την πληρωμή προμήθειας φαρμάκων των αναγκών της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 14. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια φαρμάκων των αναγκών της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 

Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος                                       

της Οικονομικής Επιτροπής
Τσίρκας Στέργιος

Σχολιάστε