Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 30η Συνεδρίαση 21ης Σεπτεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 21/9/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος πραγματοποίησης δαπάνης για την παρακολούθηση σεμιναρίου για τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων και μελετών.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος πληρωμής για έξοδα έναρξης Κέντρου Πρόληψης Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την πληρωμή της επισκευής των ηχείων της Ε’ Κατασκήνωσης και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 5. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος πληρωμής για την πληρωμή των ΕΛΤΑ για ταχυδρομικά τέλη λογαριασμών ύδρευσης και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2018.
 7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018.
 8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης έτους 2018
 9. Λήψη απόφασης για την καθορισμό τελών ύδρευσης έτους 2018
 10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
 11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό Δημοτικών Τελών, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2018
 12. Λήψη απόφασης για την απαίτηση της αιτιολόγησης της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού του έργου “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ”
 13. Λήψη απόφασης για την απόδοση των πάγιων προκαταβολών.
 14. Λήψη απόφασης για την ανατροπή – αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών.
 15. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε συμβολαιογράφο σύνταξης φύλλου υπολογισμού αξίας ακινήτου προκειμένου να καταχωρηθούν στο Ε9 του Δήμου.
 16. Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018
 17. Λήψη απόφασης για την επαναδημοπράτηση του έργου «Aντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνος».
 18. Λήψη απόφασης για μήνυση κατά αγνώστου για φθορές αγνώστων στην αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου.
 19. Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου λόγω των παραπεμπτικών αποφάσεων του 25ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών:
  α) Α13412/2017, β) Α13417/2017 και γ) Α13420/2017, με τις οποίες παραπέμφηκε η εκδίκαση των προσφυγών της Βιργινίας Ζενζεφίλη (ΓΑΚ48560/2008) και του Γεωργίου Ζενζεφίλη (ΓΑΚ 48570/2008 & 48581/2008) κατά του Δήμου Μαραθώνος (πρώην Δήμου Ν. Μάκρης) αντίστοιχα στο Μονομελές Διοικητκό Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα 25ο), όπου συζητούνται κατά τη δικάσιμο της 29-9-2017.
 20. Λήψη απόφασης για έγκριση συμπληρωματικής αμοιβής σε διορισθέντα (απόφαση Ο.Ε. 30/2016) δικηγόρο μετά την εκ νέου συζήτηση της με αριθ. καταθ. 108205/2015 Αίτησης του Π. Παπαποστόλου κατά του Δήμου Μαραθώνος για αναγνώρισή του ως δικαιούχου αποζημίωσης από υπέρμετρη ρυμοτόμηση, σύμφωνα με τη με αριθμό 58/2017 Αναβλητική Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα Απαλλοτριώσεων) και τη με αριθ. καταθ. 527520/166/2017 κλήση του αιτούντος δυνάμει της οποίας η νέα συζήτηση της ως άνω αίτησης ορίστηκε για τη δικάσιμο της 22-9-2017.
 21. Λήψη απόφασης περί μείωσης Δημοτικών τελών (ύδρευσης, ΔΤ/ΔΦ) κοινωνικών ομάδων, κατ΄άρθρον 202 ΔΚΚ Ν. 3463/2006.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •