Οικονομική Επιτροπή | 30η συνεδρίαση 25 Αυγούστου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες για την   υλοποίηση έργου) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 25/8/2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθεί   και  να ληφθούν απόφαση για το  παρακάτω θέμα:

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς και έγκρισης όρων σύμβασης-εξουσιοδότηση Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •