Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 31η συνεδρίαση 4ης Σεπτεμβρίου

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 4.9.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάν παραχώρησης εκτυπωτικού συστήματος για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου συλλογής αιτήσεων των πληγέντων της πυρκαγιάς της 23/07/2018.

  1. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2018 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού 2019.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •