Οικονομική Επιτροπή | 32η συνεδρίαση 27 Σεπτεμβρίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός Συνεδρίασης 32/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 27/9/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Μαραθώνος” που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις 30/9/2023.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Διαπίστωσης μέσης τιμής υλοποίησης δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο πλαίσιο της πράξης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Μαραθώνος”.
  2. Λήψη απόφασης για την Παραλαβή παραδοτέου και έγκριση οριστικής μελέτης υλοποίησης δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο πλαίσιο της πράξης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Μαραθώνος”.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •