Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 32η συνεδρίαση 5ης Σεπτεμβρίου

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 5.9.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάν παραχώρησης εκτυπωτικού συστήματος για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου συλλογής αιτήσεων των πληγέντων της πυρκαγιάς της 23/07/2018.

  1. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2018 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού 2019.

  1. Λήψη απόφασης για την κατεπείγον ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αστικού ψεκασμού στα πλαίσια της πρόληψης της επέκτασης του ιού του Δυτικού Νείλου.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελής επιτροπής για την απόδοση των του επιδόματος των 586,97€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι για την ανάθεση της μελέτης “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος”.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Ψηνάκης