Οικονομική Επιτροπή | 34η συνεδρίαση 7 Οκτωβρίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 34/2020)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 7/10/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για την πληρωμή προμήθειας φαρμάκων των αναγκών της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 17223/25-09-2020 Αίτησης του κ. Μ.Α. για νομική υποστήριξη.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων διακήρυξης του Διαγωνισμού «Αγορά ακινήτου για την ανέγερση Σχολικού κτηρίου 1ου Λυκείου (ΓΕΛ) Δημοτικής ενότητας Μαραθώνος, Δήμου Μαραθώνος».
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 14731/24-08-2020 Αίτησης του κ. Κ.Σ. για αποζημίωση από τον Δήμο Μαραθώνος.
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Αίτησης της κ. Κ.Α. για την κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτου ζώου ιδιοκτησίας Δήμου Μαραθώνος.
 6. Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. Πρωτ. 26675/2018 αίτησης του κ. Ν.Κ. περί εξωδικαστικού συμβιβασμού λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης.
 7. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό των: α) Ανακοπή ΚΕΔΕ υπ. αριθμΑΚ12310/1-8-2019 της ΕΤΑΔ Α.Ε. κατά της κατασχ. εις χείρας τρίτου τραπεζών υπ. Αριθμ. 15812/2019 και κατά του Δήμου Μαραθώνα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. β) Προσφυγή της ΕΤΑΔ Α.Ε. υπ. Αριθμ. ΑΒΕΜ:ΠΡ1260 14-11-2019 κατά του Δήμου Μαραθώνα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος. (Απόφαση ένταξης αριθμ πρωτ. 31228/21-06-2018)

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •