Οικονομική Επιτροπή | 36η συνεδρίαση 23 Οκτωβρίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 36/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε έκτακτη  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 23/10/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός του κινδύνου απώλειας της χρηματοδότησης αφενός και αφετέρου στην αναγκαιότητα λύσης του προβλήματος υδροδότησης.

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την κατακύρωση του Διαγωνισμού του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΛΟΓΩ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ”

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •