Οικονομική Επιτροπή | 36η συνεδρίαση 25 Οκτωβρίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός Συνεδρίασης 36/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση, με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 25/10/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά των με αριθ.: α) 8941/2023, β) 8945/2023, γ) 8951/2023,δ) 8953/2023 ε) 8959/2023 οριστικών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 25ο Τριμελές) και διορισμός εξειδικευμένου δικηγόρου.
  2. Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά: α) της με αριθ. 13252/2023 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 19ο Τριμελές) και β) της με αριθ. 14165/2023 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 28ο Τριμελές)και διορισμός εξειδικευμένου δικηγόρου.
  3. Λήψη απόφασης για ανάθεση χειρισμού δικαστικών υποθέσεων μείζονος σημασίας σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο (σχετ. Ο.Ε. 63-2023. 317-2022, 324-2021, 109-2019).
  4. Λήψη απόφασης για διορισμός εξειδικευμένου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνος και παράσταση ενώπιον του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου προς αντίκρουση των αιτήσεων αναίρεσης που άσκησαν οι Φρ.Μ., Μ.Σ., Αλ.Σ. και Αν.Σ. κατά των με αριθ. 274/2023 και 692/2023 αποφάσεων του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •