Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 38η συνεδρίαση 8ης Νοεμβρίου

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 08.11.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθεί και  να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα: 

  1. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς σε μονάδα επεξεργασίας ογκωδών και άλλων απορριμμάτων – μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που εναποτίθενται σε μισθωμένα από την ίδια εταιρεία μέσα προσωρινής αποθήκευσης τύπου skip container χωρητικότητας 7-8 κυβικών προς περαιτέρω επεξεργασία και τελική διάθεση, λόγω του κατεπείγοντος
  2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία HENKEL εργασιών για την αποκατάσταση στάσεων λεωφορείων περιοχής Μάτι στη Λεωφόρο Μαραθώνος και την αποκατάσταση/αντικατάσταση/ συντήρηση κιγκλιδωμάτων για πεζούς επί των οδών Ποσειδώνος- Κυανής Ακτής στο Μάτι.
  3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς κ. Νίκου Καραγιάννη Opus marketing services για την δημιουργία και εγκατάσταση Περιπτέρου στην Marathon Expo.
  4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία CCC S.A.L. μελετών και συστημάτων πυρασφάλειας για σχολικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος.
  5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α, φρούτων και λαχανικών για την σίτιση των πληγέντων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της 5ης κατασκήνωσης του Δήμου μας
  6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α, φρούτων και λαχανικών για την σίτιση των πληγέντων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της 5ης κατασκήνωσης του Δήμου μας

 Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι με την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 146513/24-07-2018 Απόφαση της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, ο Δήμος Μαραθώνος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών της 23ης Ιουλίου 2018.

 

Ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας  Ψηνάκης