Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 4η Συνεδρίαση 29ης Ιανουαρίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 29/1/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης.
 2. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνα για την διενέργεια διαγωνισμών έργων
 3. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνα για την διενέργεια Διαγωνισμών μελετών
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού, έγκρισης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του
 6. Δήμου Μαραθώνος
 7. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 19558/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο Μονομελές).
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ. Αριθμ. 25/2018 απόφασης δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αλυσίδων για την επισκευή μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου λόγω του κατεπείγοντος

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •