Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 41η Συνεδρίαση 21ης Δεκεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 21/12/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγων διαχειριστών πάγιας προκαταβολής
Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για την πληρωμή του Τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος πληρωμής στην ΔΕΔΗΕ και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
Λήψη απόφασης για την ανατροπή – αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών.
Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για την πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας, της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
Λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης.
Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος πληρωμής φωτοτυπιών της Τεχνικής Υπηρεσίας, και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος πληρωμής για την ετήσια συνδρομή για τις γαλάζιες σημαίες του Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •