Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 43η συνεδρίαση 18ης Δεκεμβρίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 18.12.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 586,94€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 5.869,41€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 3. Λήψη απόφασης για την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Μαραθώνος.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την προμήθεια ασφαλτικού υλικού και υλικού 3Α για τη συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Μαραθώνος.
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς  από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αθλητικού εξοπλισμού για τα σχολεία του Δήμου Μαραθώνος       
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς παπλωμάτων από τον Σύλλογο Εργαζομένων στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.  για τους δημότες μας που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018
 7. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής  για την προμήθεια αγαθών για την εξυπηρέτηση των πυρόπληκτων στην Ε΄ Κατασκήνωση Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 8.  Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια αγαθών για την εξυπηρέτηση των πυρόπληκτων στην Ε΄ Κατασκήνωση Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 9. Λήψη απόφασης για την απόδοση των πάγιων προκαταβολών.
 10.  Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 3340/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία).
 11. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 3423/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 2ο Μονομελές)
 12. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. : α) 17460/2018, β) 17461/2018, γ) 17462/2018, δ) 16919/2018, ε) 16925/2018, στ) 16657/2018, ζ) 16667/2018, η) 16671/2018, αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 28ο Μονομελές)
 13.  Λήψη απόφασης περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνος, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της έφεσης της Βασ. Βενέρη κατά του Δήμου και κατά της με αριθ. 1576/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 14. Λήψη απόφασης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς κλαδιών και πράσινων καμένων υπολειμμάτων από τις περιοχές Μάτι, Ν.Βουτζά κ.λ.π. πυρόπληκτους οικισμούς καθώς και τελικής εναπόθεσης αυτών σε χώρους που θα υποδείξει ο δήμος.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος”.
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για τις υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος.

 

Ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας  Ψηνάκης

Σχολιάστε