Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 44η συνεδρίαση 28ης Δεκεμβρίου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 28.12.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για την πληρωμή του Τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
 2. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής  για την προμήθεια αγαθών για την εξυπηρέτηση των πυρόπληκτων στην Ε΄ Κατασκήνωση Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής  για την για  πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 4. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής  για την άντληση στοιχείων από το κτηματολόγιο και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 5. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ποσού 30.000€ στο Δήμο Ωρωπού έναντι του κόστους κίνησης και συντήρησης αντλιοστασίου για την υδροδότηση της Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 6. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής για αιτήματα αναζήτησης γνησιότητας εγγράφων του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 7. Λήψη απόφασης περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνος, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της έφεσης της Βασ. Βενέρη κατά του Δήμου και κατά της με αριθ. 1576/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 8. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της 218/2018 απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου
 9. Λήψη απόφασης για την απόδοση των πάγιων προκαταβολών.
 10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς  από τον μη κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ ενός ψυγείου για το κοινωνικό φαρμακείο  Δήμου Μαραθώνος
 11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς  από τον μη κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ δύο ψυγείων για το κοινωνικό παντοπωλείο   Δήμου Μαραθώνος
 12.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς παπλωμάτων από το 18ο Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου για τους δημότες μας που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018
 13. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγων διαχειριστών πάγιας προκαταβολής

 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας  Ψηνάκης

Σχολιάστε