Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 7η συνεδρίαση 21ης Φεβρουαρίου 2020

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 21/02/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μαραθώνος.
 2. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής  για την πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και ορισμός υπόλογου.
 3. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης  και ορισμός υπόλογου.
 4. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00€ για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπόλογου.
 1. Λήψη απόφασης για την σύσταση παγίας Δήμου Μαραθώνος και Δημοτικών Κοινοτήτων έτους 2020. 

Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •