Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή | 7η Συνεδρίαση 27ης Μαρτίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος καλεί τα μέλη της επιτροπής σε συνεδρίαση την 27/3/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  • Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
  • Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος και Νομικών Προσώπων.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
Της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •