Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή | 8η Συνεδρίαση 28ης Μαρτίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 28/3/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1.- Λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου όπου πρόκειται να τοποθετηθούν σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων
2.- Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος και Νομικών Προσώπων.
3.- Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την Κα Ελένη Παπαγεωργίου στις σχολικές βιβλιοθήκες του Δήμου Μαραθώνος, από ένα βιβλίο.
4.- Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από το Marathon Foundation χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος.
5.- Λήψη απόφασης για το αίτημα του Συλλόγου «Εξωραϊστικού Πολιτιστικού συλλόγου Άνω Σουλίου» για απαλλαγή των μόνιμων κατοίκων από τέλη και δικαιώματα ταφής .
(τροποποίηση αρ. 5 κανονισμού κοιμητηρίων αρ. απ. 333/16 Δημοτικού Συμβουλίου )

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
Της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •