Οικονομική Επιτροπή | 8η συνεδρίαση 3ης Μαρτίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 03/03/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδοτήσεως από το Ι.Κ.Α. (άρθρο 204, Ν.3584/28-06-2007), του υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος.
  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς κάλυψης του κόστους των εργασιών για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία παιδικού πάρκου του Δήμου Μαραθώνος από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου.
  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ. Αριθμ π2/20 μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του προσώπων.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •